OSIGURANJE

Šta (ne)raditi u slučaju nezgode

Kada na vozilu nastane šteta treba da postupite na sledeći način:

  • da preduzmete mere za otklanjanje i smanjenje štete,
  • da štetu prijavite nadležnom organu MUP i na licu mesta sačekate izlazak nadležnih lica, a ukoliko je materijalna šteta manja od 500 evra i nema poginulih lica, da na licu mesta popunite evropski izveštaj o nezgodi, bez izlaska nadležnih lica MUP,
  • da najkasnije u roku od 3 dana prijavite štetu osiguravajućem društvu čiju polisu ima osiguranik koji je uzrokovao štetu
  • da najkasnije u roku od 3 dana prijavu potvrdite u pisanoj formi, uz popis stvari koje su uništene, oštećene ili nestale u nezgodi. U slučaju krađe vozila, vozilo se smatra otuđenim tek po isteku 30 dana od krađe, uz dokaz da nije pronađeno
  • Vaša dužnost je da do dolaska procenitelja ne menjate stanje uništenih ili oštećenih stvari.
_

EVROPSKI IZVEŠTAJ

Uz registraciju vozila dobijate i Evropski izveštaj.

Prema novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

_

EVROPSKI IZVEŠTAJ

Čemu služi EVROPSKI IZVEŠTAJ u saobraćajnoj nezgodi?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.