OSIGURANJE

Bonus – Malus
_

BONUS – MALUS

Šta je Bonus – Malus?

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjivaće bonus-malus sistem, odnosno cena polise će direktno zavisiti od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od auto odgovornosti, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta, dok malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu.

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

_

BONUS – MALUS

Kada se obnavlja polisa?

  • Kada se obnavlja polisa, proverava se da li je bilo prijavljenih šteta u periodu važenja polise.
  • Ako nije, osiguraniku se umanjuje premija za 5% do maksimalnih 25% u naredne dve godine, a ako je šteta bilo, on se kažnjava za svaki prijavljeni štetni događaj.
  • To znači da za jednu štetu morate platiti osiguranje do 50 odsto više od osnovne cene osiguranja.
  • Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150% više od osnovne cene osiguranja.
  • Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

Napominjemo da se pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila.

Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

Bonus – malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.