OBUKA VOZAČA za D kategoriju

D – kategorija

D

D – kategorija: autobus za prevoz putnika koji ima više od 9 mesta za sedenje.

USLOVI ZA POLAGANJE D KATEGORIJE:

  • Kandidat može da se upiše sa 23 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 24 godine.
  • Obuka za D kategoriju može da počne ukoliko kandidat poseduje C kategoriju najmanje 2 godine.

D – kategorija

Trajanje obuke za D kategoriju:

  • 7 časova teoretske obuke
  • polaganje testa
  • 10 časova praktične obuke
  • polaganje praktičnog dela

LEKARSKO UVERENJE

Pre praktične obuke potrebno je da izvadite lekarsko uverenje za odgovarajuću kategoriju.

Auto Rad auto škola sarađuje sa više medicinskih ustanova gde možete izvršiti lekarski pegled.