OBUKA VOZAČA za C i CE kategoriju

C i CE – kategorija

C

 • vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12000 kg
 • dužine veća od 8 m
 • širina veća od 2.4 m
 • najveća konstruktivna brzina veća od 80 km/h
 • koji ima zatvoreni tovarni sanduk
 • priključno vozilo dužina najmanja 7.5 m sa zatvorenim tovarnim sandukom

C – kategorija

Uslovi za polaganje C kategorije:

 • Kandidat može da se upiše sa 20 godine i završi celokupnu obuku, a praktični ispit može polagati sa navršene 21 godine.
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (ne sme biti probna)

Trajanje obuke za C kategoriju:

 • 7 časova teoretske obuke
 • polaganje testa
 • 15 časova praktične obuke
 • polaganje praktičnog dela

CE – kategorija

Uslovi za polaganje CE kategorije:

 • Posedovanje vozačke dozvole C kategorije

Trajanje obuke za CE kategoriju:

 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje praktičnog dela

LEKARSKO UVERENJE

Pre praktične obuke potrebno je da izvadite lekarsko uverenje za odgovarajuću kategoriju.

Auto Rad auto škola sarađuje sa više medicinskih ustanova gde možete izvršiti lekarski pegled.