021/ 3001 222, 021/ 3001 223, 021/ 3001 224 info@auto-rad.rs Ilirska 1F, Novi Sad

Putno zdravstveno osiguranje

auto-rad

Ukoliko planirate put u inostranstvo, bez obzira na destinaciju, treba vam putno zdravstveno osiguranje.

Obezbedite vaš odmor polisom putnog zdravstvenog osiguranja jer je to:

  • zaštita od mogućih neprijatnosti na putovanjima u inostranstvu
  • pokriva troškove hitne medicinske pomoći i bolničkog lečenja
  • kao i troškove prevoza u zemlju.

I kod pažljivo isplaniranih putovanja ili kratkih izleta u inostranstvo može Vam se dogoditi nešto nepredviđeno, nezgoda ili bolest. Troškovi, koji su povezani sa lečenjem su naravno visoki, a ponekad odgovarajuće zdravstvene usluge u svetu uopšte nisu jeftine.

Učinite vaše putovanje bezbrižnim i sigurniim.