CENOVNIK PRANJA PUTNIČKIH VOZILA (U RSD SA PDV-om)
SPIRANJE AUTA
300,00
KATEGORIJA PUTNIČKOG VOZILA
PRANJE SPOLJA
PRANJE IZNUTRA
KOMPLET PRANJE
I KATEGORIJA
450,00
450,00
600,00
II KATEGORIJA
550,00
550,00
650,00
III KATEGORIJA
650,00
650,00
700,00
IV KATEGORIJA
650,00
650,00
750,00
V KATEGORIJA
650,00
650,00
850,00
KOMBI VOZILA
PRANJE KOMBIJA (PUTNIČKI I TERETNI)
1.200,.00